NADCAST.23 � Яни и �и�

Епизод 23 на малко позабравениÑ� NADCAST е тук. Този път гоÑ�ти ми бÑ�ха Яни (https://remoteit.world/) и Ð�иÑ� (https://influencer.bg/). Поговорихме Ñ�и за маркетинг, бранд…

Епизод 23 на малко позабравени� NADCAST е тук. Този път го�ти ми б�ха Яни (https://remoteit.world/) и �и� (https://influencer.bg/). Поговорихме �и за маркетинг, брандинг, hiring и работа от раз�то�ние. При�тно �лушане.


Print Share Comment Cite Upload Translate
CITATION GOES HERE CITATION GOES HERE
Select a language: