Docker ve Docker Compose Kurulumu (Ubuntu 20.04)

1. Docker Kurulumu

Resmi Ubuntu deposunda Docker kurulum paketi en son sürüm olmayabilir. En son sürümü aldığımızdan emin olmak için Docker’ı resmi Docker deposundan kuracağız. Bunu yapmak için yeni bir paket kaynağı ekleyeceğiz, indirmeleri…


This content originally appeared on DEV Community and was authored by Rümeysa Öz

1. Docker Kurulumu

Resmi Ubuntu deposunda Docker kurulum paketi en son sürüm olmayabilir. En son sürümü aldığımızdan emin olmak için Docker'ı resmi Docker deposundan kuracağız. Bunu yapmak için yeni bir paket kaynağı ekleyeceğiz, indirmelerin geçerli olduğundan emin olmak için Docker'dan GPG anahtarını ekleyeceğiz ve ardından paketi kuracağız.

 • İlk olarak, mevcut paket listenizi güncelleyin:
 sudo apt update
 • Ardından, apt'nin HTTPS üzerinden paketleri kullanmasına izin veren birkaç önkoşul paketi yükleyin:
 sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
 • Sonrasında, resmi Docker deposu için GPG anahtarını sisteminize ekleyin:
 curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
 • Docker deposunu APT aynaklarına ekleyin:
 sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"
 • Bu, paket veritabanımızı yeni eklenen depodaki Docker paketleriyle de güncelleyecektir.

 • Varsayılan Ubuntu reposu yerine Docker reposundan yüklemek üzere olduğunuzdan emin olun:

 apt-cache policy docker-ce
 • Docker sürüm numarası farklı olsa da çıktıyı şu şekilde göreceksiniz:

Image description

 • Docker-ce'nin yüklü olmadığına, ancak kurulum adayının Ubuntu 20.04 için Docker deposundan olduğuna dikkat edin.

 • Son olarak, Docker'ı yükleyin:

 sudo apt install docker-ce
 • Docker şimdi kurulmalı, arka plan programı başlatılmalı ve işlemin önyüklemede başlaması etkinleştirilmelidir.

 • Çalışıp çalışmadığını kontrol edin:

 sudo systemctl status docker
 • Çıktı, hizmetin aktif ve çalıştığını gösteren aşağıdakine benzer olmalıdır:

Image description

2. Docker Compose Kurulumu

 • Aşağıdaki komut yürütülebilir dosyayı /usr /local/bin/docker-compose adresine kaydedecek ve bu da bu bu yazılımı genel olarak docker-compose olarak erişilebilir hale getirecektir:
 sudo curl -L -k "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.17.2/docker-compose-linux-x86_64" -o /usr/local/bin/docker-compose
 • Ardından, docker-compose komutunun yürütülebilir olması için doğru izinleri ayarlayın:
 sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
 • Kurulumun başarılı olduğunu doğrulamak için şu komutu çalıştırabilirsiniz:
 docker-compose --version
 • Buna benzer bir çıktı görecesiniz:

Image description


This content originally appeared on DEV Community and was authored by Rümeysa Öz


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rümeysa Öz | Sciencx (2023-10-03T05:01:23+00:00) » Docker ve Docker Compose Kurulumu (Ubuntu 20.04). Retrieved from https://www.scien.cx/2023/04/06/docker-ve-docker-compose-kurulumu-ubuntu-20-04/.
MLA
" » Docker ve Docker Compose Kurulumu (Ubuntu 20.04)." Rümeysa Öz | Sciencx - Thursday April 6, 2023, https://www.scien.cx/2023/04/06/docker-ve-docker-compose-kurulumu-ubuntu-20-04/
HARVARD
Rümeysa Öz | Sciencx Thursday April 6, 2023 » Docker ve Docker Compose Kurulumu (Ubuntu 20.04)., viewed 2023-10-03T05:01:23+00:00,<https://www.scien.cx/2023/04/06/docker-ve-docker-compose-kurulumu-ubuntu-20-04/>
VANCOUVER
Rümeysa Öz | Sciencx - » Docker ve Docker Compose Kurulumu (Ubuntu 20.04). [Internet]. [Accessed 2023-10-03T05:01:23+00:00]. Available from: https://www.scien.cx/2023/04/06/docker-ve-docker-compose-kurulumu-ubuntu-20-04/
CHICAGO
" » Docker ve Docker Compose Kurulumu (Ubuntu 20.04)." Rümeysa Öz | Sciencx - Accessed 2023-10-03T05:01:23+00:00. https://www.scien.cx/2023/04/06/docker-ve-docker-compose-kurulumu-ubuntu-20-04/
IEEE
" » Docker ve Docker Compose Kurulumu (Ubuntu 20.04)." Rümeysa Öz | Sciencx [Online]. Available: https://www.scien.cx/2023/04/06/docker-ve-docker-compose-kurulumu-ubuntu-20-04/. [Accessed: 2023-10-03T05:01:23+00:00]
rf:citation
» Docker ve Docker Compose Kurulumu (Ubuntu 20.04) | Rümeysa Öz | Sciencx | https://www.scien.cx/2023/04/06/docker-ve-docker-compose-kurulumu-ubuntu-20-04/ | 2023-10-03T05:01:23+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo