NADCAST.24 � Радо Станков

В тези �мутни времена �е чуваме online � Радо Станков за да �и поговорим за remote working. �е че по принцип не �е чуваме така, но �ега е малко по-разлЅ

В тези �мутни времена �е чуваме online � Радо Станков за да �и поговорим за remote working. �е че по принцип не �е чуваме така, но �ега е малко по-различно. В този 24-ти епизод �подел�ме наши� опит в работа от раз�то�ние. При�тно �лушане.


Print Share Comment Cite Upload Translate
CITATION GOES HERE CITATION GOES HERE
Select a language: